Over GHS Symbolen

Het Globally Harmonized System (GHS) is de nieuwe manier van classificeren van stoffen en mengsels die in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen vervangt. Het GHS symbolen zijn net als het ADR gebaseerd op de UN Recommendations en heeft dezelfde opzet en systematiek. Naast het classificeren van stoffen en mengsels is ook de etikettering een verplicht onderdeel van GHS.

Wat wijzigt er onder andere op het etiket van de GHS symbolen:

GHS Symbolen en Pictogrammen

 GHS label GHS label GHS label GHS label GHS label
GHS label GHS label GHS label GHS label  


R- en S-zinnen naar H- en P-zinnen
Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen staan R- en S-zinnen. De R-zinnen geven het risico aan, met de R van Risk. De S-zinnen zeggen iets over de veiligheid, oftewel de Safety. Met de invoering van het GHS etiket worden deze zinnen vervangen door H- en P-zinnen. De H-zinnen zijn een gevaaraanduiding, met de H van Hazard. De P-zinnen zeggen iets over de voorzorgmaatregelen, met de  P van Precaution.

Waar moeten de GHS symbolen aan voldoen?


Het GHS pictogrammen moeten minimaal onderstaande informatie bevatten:

  • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • productidentificatie (bijvoorbeeld identificatienummer en naam)
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord (gevaar en waarschuwing)
  • gevarenaanduiding(en) (H-zinnen)
  • Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
  • aanvullende informatie


De GHS symbolen moet worden opgesteld in de officiële  taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij de lidstaat anders bepaald. Leveranciers mogen meerdere talen op het etiket gebruiken. Voorwaarde is dat de leverancier in alle gebruikte talen dezelfde gegevens vermeldt.

De kleur en vormgeving van het GHS symbolen  zijn niet voorgeschreven. Wel moeten GHS pictogrammen zodanig zijn opgemaakt dat het gevarenpictogram duidelijk afsteekt. Alle communicatie-elementen moeten duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht. De verordening schrijft in bijlage I voor gevaarlijke stoffen ook de afmetingen van het etiket voor.  De afmetingen zijn in de tabel hieronder weergegeven. De nieuwe aanduiding op de GHS symbolen voor zuivere stoffen is verplicht per 1 december 2010. Voor mengsels is dit verplicht per 1 juni 2015. Er geldt een overgangsperiode voor etikettering en verpakking voor beide.

Inhoud van de verpakking Afmetingen (in mm)
Niet meer dan 3 liter: zo mogelijk ten minste 52 x 74
Meer dan 3 liter, maar niet meer dan 50 liter: ten minste 74 x 105
Meer dan 50 liter, maar niet meer dan 500 liter: ten minste 105 x 148
Meer dan 500 liter: ten minste 148 x 210


Overgangsperiode voor GHS symbolen


De nieuwe aanduiding op de GHS symbolen voor zuivere stoffen is verplicht per 1 december 2010. Voor mengsels is dit verplicht per 1 juni 2015. Er geldt een overgangsperiode voor etikettering en verpakking voor beide.

Voor stoffen is dit:Tot 1 december 2012 vrijstelling voor stoffen die voor 1 december 2010 zijn afgeleverd.

Voor Mengsels is dit: Tot 1 juni 2017 vrijstelling voor mengsels die voor 1 juni 2015 zijn afgeleverd.

GHS Symbolen printoplossingen:

CAB XC serie labelprinters.
Voorbedrukte etiketten met het rode ruit, waarin u zelf batch specifieke informatie, zoals de H en P zinnen,  variabel kunt inprinten middels een labelprinter.
Volledig klant specifiek GHS voorbedrukte symbolen.


Wilt u meer informatie over GHS symbolen neem dan contact met ons op via wyt@geostick.nl of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Of bekijk hier voor ons productaanbod in GHS Labels.

Bedrijfsnaam


Contactpersoon


E-mail adres


Telefoonnummer


Vraag


 

 

Inloggen

Vul hieronder uw inloggegevens in.

 
 
 
 
 
Caps lock staat aan.
 
 
Bestelgeschiedenis Registreren
 

Oplossingen op maat

 Over GHS
 Aanmaaketiketten
 Printservice